Aleksander Litwinowicz

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Odznaka Pamiątkowa „Pierwszej Kadrowej”

 • Order Legii Honorowej V klasy (Francja)

 • Order św. Sawy III klasy (Jugosławia)

 • Order Gwiazdy III klasy (Rumunia)

 • Order Krzyża Orła II klasy (Estonia)

Aleksander Litwinowicz ps. „Władysław”

ur. 27.02.1879 r. w Petersburgu – zm. 14.01.1948 r. w Szczecinie

Uczęszczał do gimnazjum filologicznego w Petersburgu, a następnie podjął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej.

Był członkiem Związku Walki Czynnej i od 1910 r. Związku Strzeleckiego. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Odmówił złożenia przysięgi cesarzowi Niemiec, po czym działał w Polskiej Organizacji Wojskowej w Galicji.

W latach 1916-1917 pełnił funkcję zastępcy szefa intendentury w Polskim Korpusie Posiłkowym. W 1919 r. walczył w obronie Lwowa.

W 1919 r. został mianowany szefem Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1920 r. został pierwszym prezesem Wojskowego Klubu Sportowego „Legia”.

W 1924 r. Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski awansował Litwinowicza do stopnia generała brygady ze starszeństwem. W 1923 r. został szefem Departamentu Przemysłu Wojennego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1924 r. podał się do dymisji w ramach tak zwanego strajku generałów, będącego odpowiedzią na niepochlebne wypowiedzi generała dywizji Franciszka Latinika wobec Legionistów.

W 1927 r. został mianowany dowódcą Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie. W 1935 r. został mianowany dowódcą Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie. Był prezesem Koła Lwowian i Przyjaciół Lwowa Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich oraz Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. Od 1936 r. do 1939 r. był II wiceministrem spraw wojskowych – szefem Administracji Armii.

Po ataku Niemiec internowany w Rumunii w obozie w Băile Herculane.

Po wojnie powrócił do Polski, zamieszkał w Szczecinie, gdzie pracował jako kierownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Odbudowy Portów.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1933. Generał Aleksander Litwinowicz.
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1930. Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Wilnie. Synagoga wileńska. Widoczni od lewej: generał Aleksander Litwinowicz, wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz, adiutant prezydenta RP major Kazimierz Jurgielewicz, prezydent RP Ignacy Mościcki, adiutant prezydenta RP kapitan Bolesław Suszyński.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1938. Nabożeństwo żałobne w II rocznicę śmierci generała Gustawa Orlicza-Dreszera w Warszawie. Generalicja przed kościołem: od prawej: generał Aleksander Litwinowicz, generał Janusz Głuchowski, generał Stanisław Rouppert.
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1937. Zwiedzanie wystawy „Praca i kultura wsi” we wsi Lisków. Widoczni m.in.: marszałek Edward Rydz – Śmigły, generał Edmund Knoll – Kownacki, minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, generał Aleksander Litwinowicz.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Generał Aleksander Litwinowicz.
 6. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1932. Odsłonięcie pomnika Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Widoczni generał Stanisław Tessaro, minister Ignacy Boerner, minister Fradynand Zarzycki, wojewoda lwowski Józef Różniecki, generał Aleksander Litwinowicz, Czesław Pech i senator Władysław Długosz.
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski