Felicjan Sławoj Składkowski

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości

 • Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Odznaka „Znak Pancerny”

 • Medal za Długoletnią Służbę

 • Złoty „Wawrzyn Akademicki”

 • Krzyż Siedemdziesięciolecia Powstania Styczniowego

 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia

 • Wielki Oficer Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Oficer Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Komandor Orderu Orła Białego (Serbia)

 • Wielka Wstęga Orderu św. Sawy (Królestwo Jugosławii)

 • Wielka Wstęga Orderu Korony (Królestwo Jugosławii)

 • Wielka Wstęga Orderu Portretu Władcy (Persja)

 • Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy „Neszan Stor” (Królestwo Afganistanu)

Cytaty:

„Tragizmem narodów słowiańskich są rządy państw oddane obłąkańcom; lejce rozbieganej czwórki czy kierownica samochodu w rękach obłąkańca nie są widokiem tak tragicznym jak obłąkane władztwo nad wielkim państwem i żywym narodem. Paweł I, obłąkany rycerz, wizjoner średniowiecza na tronie Rosji. Rasputin, u nas Składkowski. Był to zresztą dobry człowiek, dobry żołnierz, dobry Polak. Zwichnęli mu umysł, pozbawili poczucia uczciwości żołnierskiej ci, co zrobili go premierem, wyrządzając mu tym największą osobistą krzywdę.”

Stanisław Cat Mackiewiczz

Felicjan Sławoj Składkowski

ur. 09.06.1885 r. w Gąbinie – zm. 31.08.1962 r. w Londynie

Uczęszczał do gimnazjum w Łowiczu i Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach. Już wtedy zaangażował się w działalność patriotyczną. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1904 r. Został aresztowany za uczestnictwo w manifestacji patriotycznej.

Po miesiącu zwolniony, pozostał pod nadzorem policji i został relegowany z uczelni. Aby kontynuować studia przeniósł się do Krakowa. Od 1905 r. związany z PPS. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, w których służył jako lekarz. W czasie kryzysu przysięgowego został zwolniony z armii ze względu na swoje rosyjskie obywatelstwo.

Po rewolucji lutowej był internowany. W 1918 r. uczestniczył w akcjach rozbrajania Niemców na terenach polskich. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył jako lekarz w różnych jednostkach frontu litewskiego. W 1920 r. został delegatem rządowym przy Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża.

Od 1921 r. był inspektorem oddziałów sanitarnych Wojska Polskiego. Był jednym z generałów, którzy poddali się dymisji w ramach tzw. strajku generałów. W czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie Piłsudskiego. W latach 1926-1929 był Ministrem Spraw Wewnętrznych. W 1930 r. ponownie mianowano go na to stanowisko. W okresie tym wydał rozporządzenie nakazujące m.in. stawianie ubikacji na polskich wsiach, ponieważ przywiązywał dużą wagę do wzrostu poziomu higieny.

Dzięki tej decyzji wiejskie ubikacje zaczęto nazywać sławojkami. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy generała Rydza-Śmigłego i prezydenta Mościckiego w 1936 r. został premierem. Po inwazji Niemiec i ZSRR zbiegł do Rumunii, gdzie został internowany. Złożył wtedy dymisję z funkcji premiera.

Internowany był do 1940 r., zaś na początku 1941 r. udało mu się wstąpić do wojska generała Stanisława Kopańskiego, gdzie służył jako lekarz.

Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie działał na rzecz niezależności Polski od ZSRR.

Zmarł w Londynie w 1962 r., zaś jego prochy zostały przeniesione na Cmentarz Powązkowski w 1990 r.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1933. Naczelny Skaut Świata Robert Baden-Powell (drugi z prawej) z małżonką baronową Olave Baden-Powell (pierwsza z prawej) wśród polskich harcerzy. Towarzyszy im wiceminister spraw wojskowych generał Felicjan Sławoj Składkowski (I rząd, z lewej).
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Premier Felicjan Sławoj Składkowski wśród górali.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1937. Premier Felicjan Sławoj Składkowski ogląda pokazy gimnastyczne w wykonaniu kolonistów w Pomiechówku.
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
  1935. Posiedzenie komisji budżetowej Sejmu w sprawie budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pokaz sprzętu wojskowego na dziedzińcu sejmowym. Objaśnień udziela wiceminister spraw wojskowych Felicjan Sławoj Składkowski.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  Generał Felicjan Sławoj Składkowski
 6. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Zaprzysiężenie gabinetu premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego. Członkowie gabinetu. Stoją od lewej: minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, premier Felicjan Sławoj Składkowski, marszałek Edward Rydz-Śmigły, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister komunikacji Juliusz Ulrych, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński..
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski