Franciszek Dindorf-Ankowicz

Odznaczenia

 • . Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Krzyż Niepodległości

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Walecznych (kilkukrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Medal Zwycięstwa

Cytaty:

„Dowódca typowo liniowy, mówią o nim jednak, że dowódca dywizji słaby. Podobno słabo z decyzją i w ogóle z lotnością.”

Pułkownik dyplomowany Stefan Rowecki
(późniejszy generał „Grot”)

Franciszek Józef Dindorf-Ankowicz

ur. 03.12.1888 r. we Lwowie – zm. 29.04.1963 r. w Londynie

Ukończył gimnazjum realne we Lwowie i Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Lwowskiej. Odbył służbę wojskową w armii austriackiej i tam zdobył szlify oficerskie.

Od 1910 r. czynnie działał w Drużynach Strzeleckich i organizacji Armia Polska. Dowodził m. in. szkołą podchorążych. Podczas I wojny światowej walczył na froncie w armii austriackiej i w 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Przetrzymywany na Syberii wziął udział w formowaniu 5 Dywizji Strzelców Polskich i dowodził kompanią i batalionem w 1 Pułku Strzelców.

Po kapitulacji udało mu się przedostać do Chin, gdzie w Harbinie stał się dowódcą Legii Oficerskiej.

Po powrocie do Polski w 1920 r. objął dowództwo 1 Syberyjskiego Pułku Piechoty i wziął z nim udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Stał na czele tej formacji do 1927 r.

Następnie dowodził piechotą w 30 Dywizji Piechoty w Kobryniu i 10 Dywizją Piechoty w Łodzi. Wszedł z nią w walki II wojny światowej, obejmując wkrótce dowództwo Grupy Operacyjnej jego imienia, kapitulując ostatecznie na Lubelszczyźnie.

Do końca wojny był osadzony w Oflagu Murnau VIIA, a po wyzwoleniu służył krótko w 2 Korpusie. Nie wrócił do kraju. Zamieszkał w Londynie i utrzymywał się z pracy kreślarza.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. Autorstwo: Śpiewak.
  1936. Powitanie w Łodzi wojska powracającego z manewrów przed bramą triumfalną na granicy miasta. Widoczni m.in.: prezydent Mikołaj Godlewski (na pierwszym planie z lewej strony) oraz pułkownik Franciszek Dindorf-Ankowicz (drugi żołnierz z lewej).
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. Autorstwo: Henryk Ross.
  1939. Goście zaproszeni na uroczystości jubileuszowe Łódzkiego Klubu Sportowego odbierają defiladę członków klubu. Na trybunie stoją od lewej: generał Franciszek Dindorf-Ankowicz, prezydent Łodzi Jan Kwapiński, prezes Łódzkiego Klubu Sportowego Józef Wolczyński, wojewoda łódzki Henryk Józewski.

Publikacje (wybór):
1. „Zarys historji wojennej 82-go syberyjskiego pułku piechoty”, (Wojskowe Biuro Historyczne, 1929)

Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski