Gustaw Orlicz-Dreszer

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 1936, „za wybitne zasługi w walce o niepodległość oraz w pracy dla państwa”)

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości z Mieczami

 • Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Odznaka „Za wierną służbę”

 • Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych

 • Wielka Wstęga Orderu Zasługi Wojskowej (pośmiertnie, Bułgaria)

 • Wielki Oficer Orderu Korony (Rumunia)

 • Wielki Oficer Orderu św. Sawy (Jugosławia)

 • Komandor Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Kawaler Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Medal 10 Rocznicy Wojny Niepodległościowej (Łotwa)

Cytaty:

Dowódca szwoleżerów, mjr Gustaw Orlicz-Dreszer, był oficerem wielkiej odwagi, temperamentu, a bodaj nawet intuicji.”

General Stanisław Kopański

„Wobec tego całkowitego zrozumienia, wobec ujawnianej tak często przychylności do spraw marynarki wojennej ś. p. Generała, wobec jego dotychczasowych wielkich czynów, sprzyjających rozwojowi myśli morskiej w ogóle, a wojenno-morskiej w szczególności, mogliśmy się spodziewać, że działalność tego, tak zasłużonego w różnych dziedzinach kraju, wielkiego człowieka – na polu propagandy Marynarki Wojennej w Polsce, będzie jeszcze olbrzymia i owocna w swych skutkach. Niestety niespodziewana, nieubłagana śmierć przerwała pasmo żywota Człowieka tak zasłużonego dla Marynarki Wojennej w Polsce, Jej Przyjaciela i Orędownika.”

Kontradmirał Karol Korytowski

Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer, ps. „Orlicz”

ur. 02.10.1889 r. w Jadowie – zm. 16.07.1936 r. niedaleko Gdyni-Orłowa

Uczęszczał do Gimnazjum Rządowego w Częstochowie. Działał w konspiracyjnej organizacji młodzieży polskiej „Zet”. W czasie nauki w gimnazjum został aresztowany i więziony przez władze carskie za działalność patriotyczną. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

Studiował prawo na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie, a następnie handel na uniwersytecie w Leodium w Belgii oraz w Akademii Eksportowej w Hawrze we Francji.

Wraz z wybuchem I wojny światowej zwerbowany do armii rosyjskiej w stopniu podporucznika rezerwy kawalerii. Przydzielony do 3 szwadronu 14 Mitawskiego Pułku Huzarów.

Z oddziału zdezerterował i przekroczywszy linię frontu wstąpił do Oddziału Beliny, grupy zwiadowców Józefa Piłsudskiego. W 1914 r. mianowany porucznikiem, a w 1915 r. – rotmistrzem. Walczył w szeregach 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, a od 1917 r., jako komendant batalionu, w 1 Pułku Piechoty Legionów. Odmówił złożenia przysięgi cesarzowi Niemiec, za co był internowany do 1918 r. W 1918 r. mianowany przez dowódcę POW Edwarda Śmigłego-Rydza komendantem okręgu wojskowego w Chełmie. W tym okresie zorganizował i dowodził 1 Pułkiem Szwoleżerów.

W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził 1 Pułkiem Szwoleżerów, IV Brygadą Jazdy oraz 2 Dywizją Jazdy. W 1924 r. podał się do dymisji w ramach tzw. strajku generałów.

Pod koniec 1925 r. mianowany dowódcą 2 Dywizji Kawalerii w Warszawie. Podczas przewrotu majowego dowodził zbuntowanymi wojskami.

We wrześniu 1926 r. wyznaczony został na stanowisko generała do prac przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych z pozostawieniem na stanowisku dowódcy 2 Dywizji Kawalerii. Od 1930 r. prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1930 r. mianowany został inspektorem armii. W 1933 r. uczestniczył w ceremonii poświęcenia portu i dworca morskiego w Gdyni.

Zginął śmiercią tragiczną w 1936 r. w katastrofie lotniczej samolotu RWD-9 w Zatoce Gdańskiej pod Gdynią-Orłowem, w trakcie lotu w kierunku statku MS „Piłsudski”.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer.
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1933. Święto Kawalerii w Krakowie z okazji 250. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski na trybunie honorowej ogląda rewię kawalerii. Za nim pułkownik Witold Wartha, obok na koniu generał Gustaw Orlicz-Dreszer.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. Autorstwo: Bronisław Lemański, Gdynia.1938 – 1939. Gdynia. Pomnik – mauzoleum ze zwłokami generała Gustawa Orlicz-Dreszera na Oksywiu.
 4. Fot: Zbiory NAC. Archiwum Fotograficzne Narcyza Witczaka-Witaczynskiego.
  1935. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer na polowaniu.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1920 – 1924. Pułkownik Gustaw Orlicz-Dreszer w mundurze 1 Pułku Szwoleżerów.
 6. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1932. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer.
 7. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1930 – 1936. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer siedzi przed domem w Truskawcu.
 8. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1935. Odsłonięcie pomnika ku czci Józefa Piłsudskiego na lotnisku Okęcie. Widoczny m.in. generał Gustaw Orlicz-Dreszer (na pierwszym planie, salutuje).
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski