Józef Haller

Odznaczenia

 • Order Orła Białego
 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
 • Odznaka Pamiątkowa „Krzyż Kaniowski”
 • Odznaka Orła Harcerskiego ZHP
 • Medal pamiątkowy byłej Armii generała Hallera
 • Order Korony Żelaznej III klasy (Austro-Węgry, odesłany cesarzowi 14 lutego 1918)
 • Medal Zasługi Wojskowej (Austro-Węgry, odesłany cesarzowi 14 lutego 1918)
 • Krzyż Żelazny II klasy (Prusy, odesłany cesarzowi 14 lutego 1918)
 • Krzyż Wolności I klasy (Estonia)
 • Krzyż Wolności II klasy (Estonia)
 • Order Legii Honorowej II klasy (Francja)
 • Krzyż Wojenny (Francja)
 • Medal Wielkiej Wojny (Francja)
 • Medal Zwycięstwa (Francja)
 • Order Korony II klasy (Włochy)
 • Order św. Sawy I klasy (Jugosławia)
 • Order La Fayette’a (USA)
 • Order Wojskowy Wojny Światowej (USA)
 • Medal Zjednoczenia Wojska i Marynarki (USA)
 • Medal Stowarzyszenia Weteranów 28 Dywizji Piechoty (USA)
 • Odznaka Honorowa Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w USA

Cytaty:

„Jaka szkoda, że ten śmiały i odważny na froncie wojskowy był takim miękusem i niedołęgą, gdy przychodził do polityki.”

Senator Juliusz Zdanowski

„Gadatliwy bez miary i końca. Żadna tajemnica nie jest pewna w jego ręku. Wobec wewnętrznej, daleko sięgającej niewiary w swoje siły, szukać będzie wiednie i bezwiednie potwierdzenia wartości swojego dowodzenia w nieledwie każdym napotkanym człowieku. Koteryjny, nadczuły na pochlebstwa. Stąd faworytyzm nie utrzymywany nigdy w ręku.
Łatwe zwalania odpowiedzialności na wszystkich na prawo i lewo. Obok niepewności siebie, często spotykana w tych wypadkach niezdrowa ambicja i nieumiejętność oceny tego, co sam, lub kto inny może lub nie może.
Przy takim charakterze ratować może jeszcze wrodzony sentymentalizm i czułość na wysoki styl i wielkiego znaczenia słowa.”

Józef Piłsudski

Józef Haller von Hallenburg

ur. 13.08.1873 r. w Jurczycach – zm. 04.06.1960 r. w Londynie

Naukę rozpoczął w gimnazjum niemieckim we Lwowie i kontynuował ją w wojskowej Niższej Szkole Realnej w Koszycach oraz Wyższej Szkole Realnej w Hranicach Studiował artylerię na Akademii Technicznej w Wiedniu.

W 1895 r. rozpoczął w stopniu porucznika służbę w armii austriackiej, zarówno w jednostkach polowych, jak i pionie edukacyjnym. Odnosił spore sukcesy w każdym obszarze, dbając o polskie interesy narodowe w takim stopniu, na jaki pozwalało prawo Austro-Węgier, czyli na przykład wprowadził język polski do szkół oficerskich.

Armię austriacką opuścił na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku i oddał się pracy społecznej. Działał w spółdzielczości, skautingu i harcerstwie, przyczyniając się do powstania projektu Krzyża Harcerskiego. Po wybuchu I wojny światowej stał się głównym organizatorem Legionu Wschodniego na bazie Drużyn Polowych „Sokoła”, Drużyn Bartoszowych i Polskich Drużyn Strzeleckich.

Następnie dowodził 3 Pułkiem Legionów podczas walk w Karpatach, na Huculszczyźnie i Bukowinie. W 1918 r. wraz z II Brygadą Legionów Polskich, którą wtedy dowodził, protestując przeciwko ustaleniom traktatu brzeskiego przeszedł przez front na stronę rosyjską, gdzie wkrótce dostał pod swoją komendę 5 Dywizję Strzelców Polskich, a potem II Korpus Polski na Ukrainie.

Po przegranej bitwie pod Kaniowem z Niemcami uniknął niewoli i dotarł do Paryża, gdzie dzięki decyzji Komitetu Narodowego Polskiemu, którego był członkiem, zaczął tworzyć Błękitną Armię. Oddziały te, uznane przez Ententę za oficjalne i sojusznicze Wojsko Polskie, walczyły w Wogezach i Szampanii przeciwko Niemcom. W 1919 r. armia ta dotarła do Polski i ruszyła na front. Generał Haller, kierując siłami przejmującymi przyznane Polsce Pomorze dokonał 10.02.1920 r. symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Jako Generalny Inspektor Armii Ochotniczej odniósł duże sukcesy, a w czasie Bitwy Warszawskiej dowodził Frontem Północnym.

W XX-leciu międzywojennym był działaczem ZHP i PCK oraz posłem na Sejm RP. Utrzymywał kontakty z młodzieżą akademicką.

W czasie II wojny światowej działał na rzecz Polski w Paryżu i Londynie. Do kraju nie powrócił.

Zdjęcia zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. 

 1. 1915 – 1926. Generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji 
 2. 1915 – 1926. Generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji. 
 3. 1915 – 1926. Generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji. 
 4. 1918. Armia polska we Francji – objęcie dowództwa przez generała Józefa Hallera. Generał Józef Haller (drugi z prawej) składa przysięgę jako naczelny wódz.
 5. 1933. Generał w stanie spoczynku Józef Haller przechodzi wśród witających go osób po przybyciu na zjazd członków Związku Hallerczyków w Toruniu w związku z 20. rocznicą bitwy pod Kaniowem.
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski