Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz

Odznaczenia

 • Order Orła Białego (pośmiertnie, 1964, przez prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego)

 • Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości z Mieczami

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (dwukrotnie)

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Odznaka za Rany i Kontuzje

 • Znak oficerski „Parasol”

 • Odznaka „Za wierną służbę”

 • Médaille Interalliée”

 • Legia Honorowa V klasy (Francja)

 • Order Łaźni III klasy (Wielka Brytania)

 • Krzyż Wielki Orderu Korony Rumunii (Rumunia)

 • Order Trzech Gwiazd II klasy (Łotwa)

 • Order Białego Orła III klasy (Jugosławia)

Cytaty:

„Dane mi przez Naczelnego Wodza w porozumieniu z Rządem pełnomocnictwo dowodzenia w wojnie na całym obszarze Państwa przekazuję gen. bryg. Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic.”

Generał Juliusz Rómmel

„Dla dobra sprawy usunął swoją osobę, przyjął lojalnie rozkaz naczelnego wodza, odsunął rady Roweckiego oraz polityków i dał tym przykład niezłomnej lojalności i żołnierskiej dyscypliny poświęcając swoje ambicje i swoją osobę tylko dla dobra sprawy.”

General Klemens Rudnicki

Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz herbu Trąby

ur. 05.01.1893 r. we Lwowie – zm. 22.05.1964 r. w Casablance

pseudonimy Doktor, Stawski,  Stolarski, Torwid

Ukończył gimnazjum w Drohobyczu. Studiował na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie, a następnie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów związał się z PPS, Związkiem Walki Czynnej i Związkiem Strzeleckim.

W 1913 r., dzięki Związkowi Strzeleckiemu, odbył elitarny kurs oficerski. Przed I wojną światową został wcielony do armii austriackiej, w której ukończył kurs oficerów rezerwy. W czasie I wojny światowej był dowódcą w Legionach Polskich. Po odmowie złożenia przysięgi cesarzowi Niemiec został internowany. Później działał w Polskiej Organizacji Wojskowej w Lublinie i na terenach Ukrainy i Białorusi, za co był aresztowany przez bolszewików.

W 1918 r. Ponownie objął dowodzenie nad niektórymi oddziałami Legionów. W czasie wojny polsko-ukraińskiej podjął walkę o Lwów, zaś w czasie wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył w wyprawie wileńskiej. W okresie przewrotu majowego opowiedział się po stronie Piłsudskiego. W 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do 1939 r. obejmował różne funkcje w wojsku i administracji.

W czasie kampanii wrześniowej uczestniczył w bitwie nad Bzurą, zaś po kapitulacji – został komendantem ZWZ we Lwowie. W 1940 r. został aresztowany przez NKWD. Zwolniono go rok później. Podjął wtedy służbę w Armii Polskiej w ZSRR. Od 1943 r. był zastępcą generała Andersa.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, biorąc czynny udział w życiu polskiej emigracji.

Zawodowo pracował jako robotnik w fabryce, pełniąc jednocześnie funkcję między innymi Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych rządu RP na uchodźstwie.

Zmarł w Casablance, gdzie przebywał na leczeniu.

 1. Fot: Zbiory NAC. Instytut Józefa Piłsudskiego.
  1915. Kapitan Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz.
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji..
  1916. Żołnierze Legionów Polskich na Wołyniu. Widoczni m.in.: Walery Sławek (siedzi czwarty z prawej w II rzędzie), Rajmund Jaworowski (siedzi piąty z prawej w II rzędzie), Michał Karaszewicz-Tokarzewski (siedzi piąty z lewej w II rzędzie), Adam Skwarczyński (siedzi trzeci z lewej w II rzędzie).
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji..
  1935. Inspekcja garnizonu poznańskiego. Idą od lewej: generał Edmund Knoll-Kownacki, generał dywizji Tadeusz Kasprzycki, generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, pułkownik Józef Kustroń.
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1926. Wizyta rumuńskiego generała Munteranu w Polsce. Generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski (z lewej) wita gościa na dworcu w Warszawie.
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski