Mieczysław Linde

Odznaczenia

  • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

  • Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

  • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

  • Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia

  • Kawaler Orderu Leopolda (Austro-Węgry)

  • Order Żelaznej Korony III klasy (Austro-Węgry)

  • Oficer Legii Honorowej (Francja)

Cytaty:

„Przemówienie swe zakończył gen. Sikorski życzeniem, by cnoty żołnierskie gen. Lindego stały się wzorem dla młodszego pokolenia oficerskiego i drogowskazem w twardej drodze żołnierskiego obowiązku.”

„Gazeta Lwowska”

Mieczysław Eugeniusz Linde Edler von Brykula

ur. 18.11.1868 r. we Lwowie – zm. w 1940 r. w rejonie kotłaskim

Uczył się w gimnazjum we Lwowie i Szkole Kadetów w Bratysławie. W 1888 r. Rozpoczął służbę w armii austriackiej.

W czasie I wojny światowej walczył na froncie włoskim, a jego starania o przydział do Legionów Polskich spełzły na niczym. Do Wojska Polskiego przyjęto go w 1918 r. i mianowano dowódcą Legii Oficerskiej do obrony Lwowa. Potem dowodził m. in. Grupą Operacyjną gen. Władysława Sikorskiego, 9 pułkiem strzelców pieszych oraz XXIII, XXIV i XXXVI Brygadą Piechoty oraz 6 Dywizją Piechoty.

W 1927 r. Przeszedł w stan spoczynku i osiadł we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej organizował w nim Straż Obywatelską.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej i zajęciu Lwowa został aresztowany przez NKWD, osadzony na Zamarstynowie, potem wywieziony do Starobielska i dalej na północ.

Jest ofiarą zbrodni katyńskiej.

Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. Autorstwo: Marek Munz.
Wystawa Książki Polskiej we Lwowie. Uczestnicy uroczystości otwarcia: wojewoda Paweł Garapich, generał Mieczysław Linde, prezydent Lwowa Józef Neuman, wydawca Feliks West.
.

Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski