Stanisław Rouppert

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości

 • Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi (trzykrotnie)

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia

 • Odznaka Pamiątkowa „Pierwszej Kadrowej”

 • Order Estońskiego Czerwonego Krzyża I i II klasy (Estonia)

 • Order Krzyża Orła II klasy (Estonia)

 • Oficer Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Wojskowej (Hiszpania)

 • Złoty Medal Czerwonego Krzyża (Hiszpania)

 • Wielki Oficer Orderu Leopolda (Belgia)

 • Wielki Oficer Orderu Oranje-Nassau (Holandia)

 • Wielki Oficer Orderu Korony (Rumunia)

 • Złoty Krzyż Zasługi Sanitarnej (Rumunia)

 • Odznaka honorowa Stowarzyszenia Meksykańskich Lekarzy Wojskowych (Meksyk)

Stanisław Rouppert, ps. „Teodor”

ur. 15.04.1887 r. w Warszawie – zm. 13.08.1945 r. w Edynburgu

Do 1905 r. uczył się i studiował w Warszawie. Został relegowany z uczelni za udział w strajku szkolnym. Przeniósł się do Krakowa, gdzie działał w ZWZ i Związku Strzeleckim.

W 1914 r. uczestniczył w kursie oficerskim w Oleandrach pod Krakowem. Od 1914 r. był lekarzem naczelnym I Brygady Legionów Polskich oraz lekarzem 1 Pułku Piechoty na froncie.

Odmówił przysięgi cesarzowi Niemiec, za co był internowany. Po odzyskaniu niepodległości działał w służbie zdrowia Wojska Polskiego. W latach 1924-1926 wykładał w Wojskowej Szkole Sanitarnej w Warszawie.

W 1926 r. Mianowany został szefem Departamentu VIII Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Funkcję tę sprawował do 1939 r. W latach 1929-1932 był prezesem Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa.

Podczas śmiertelnej choroby marszałka Józefa Piłsudskiego był kierownikiem jego stałej komisji lekarskiej.

Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie działał do kapitulacji Francji. W 1940 r. przebywał w Stacji Zbornej Oficerów Rothesay, jednostki wojskowej Polskich Sił Zbrojnych w Szkocji. W 1942 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

Zmarł w 1945 r., zaś jego prochy przeniesiono do Warszawy niedługo przed obaleniem komunizmu w Polsce.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1929. Skład delegacji polskiej na V Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej w Londynie. Widoczni m.in.: generał Stefan Hubicki (1), żona generała Stanisława Roupperta (2), generał Stanisław Rouppert (3), pułkownik Krupiński (4), żona pułkownika Zaklińskiego (5), pułkownik Czempiński (6), pułkownik Pracki (7), pułkownik Franciszek Fronczak (8), pułkownik Zakliński (9), kapitan Cemach (10), pułkownik Adam Maciąg (drugi z lewej w trzecim rzędzie), major Feliks Jaworski (12), major Jachelson (13), kapitan Gula (14).
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1938. Promocja podchorążych w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Generał Stanisław Rouppert dokonuje promocji prymusa szkoły podchorążego Szczucińskiego.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Wręczanie dyplomów uczestnikom kursu w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Generał Stanisław Rouppert wręcza dyplom podchorążemu Świetlikowi.
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1927. Stanisław Rouppert, generał brygady WP, szef Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego w szpitalu Ewangelickim w Warszawie w 200. rocznicę założenia szpitala. Widoczni m.in.: biskup Juliusz Bursche, minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (stoi na prawo od generała Aleksandra Litwinowicza), generał Aleksander Litwinowicz (stoi w środku), prezydent Warszawy Stefan Starzyński (stoi na lewo od generała Litwinowicza), generał Stanisław Rouppert (stoi z lewej), wicekomisarz Rządu na miasto stołeczne Warszawę Kazimierz Jurgielewicz (stoi na prawo za generałem Rouppertem), minister komunikacji Juliusz Ulrych (stoi na prawo od biskupa Juliusza Bursche).
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski