Prezentujemy tutaj postaci 30 polskich wyższych oficerów mających wielki wkład w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej i jej utrzymanie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w pierwszych dniach II wojny światowej.
Ukazani są oficerowie, którzy o niepodległość walczyli już w stopniu generała, awansowani wcześniej podczas służby w armiach Austro-Węgier, Prus oraz Rosji, jak i ci, którzy dzięki swoim zasługom, pracowitości i talentom dowódczym zostali mianowani na stopień generalski w II Rzeczypospolitej.