Edmund Kessler

Odznaczenia

 • 1. Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Walecznych

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Amarantowa Wstęga I Korpusu Polskiego na Wschodzie

 • Oficer Legii Honorowej (Francja)

 • Krzyż Wolności I kategorii II klasy (Estonia)

Cytaty:

„Pod każdym względem wybitny oficer. Nadzwyczaj sumienny, niestrudzenie pracowity, zdolny, dokładny, taktowny. Czysty charakter. Wywiera na podwładnych zbawienny wpływ; utrzymuje w sztabie cenną harmonię i chęć do pracy. Idealny szef sztabu.”

Generał dywizji Wacław Iwaszkiewicz

Edmund Kessler

ur. 09.02.1880 r. w Suwałkach – zm. 07.05.1930 r. w Warszawie

Uczył się w seminarium nauczycielskim w Wejwerach. Służbę wojskową w armii rosyjskiej zaczął pełnić w 1899 r.

Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej na własną prośbę i I wojnie światowej, zarówno w formacjach polowych, jak i w sztabie, będąc najpierw dowódcą szwadronu pogranicznej straży, a potem pełniąc służbę w sztabach 2 i 3-ciej Armii Rosyjskiej.

W 1917 r. ukończył Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego w Sankt Petersburgu i wstąpił do I Korpusu Polskiego. Walczył pod Bołtutinem, Horodcem i Pobołowem.

Do Wojska Polskiego przyjęto go w 1918 r. i mianowano szefem sztabu najpierw Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a potem Wojsk Małopolski Wschodniej i Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego. Walczył wtedy w obronie Lwowa. Następnie był szefem sztabu kolejno 6 Armii i Okręgu Generalnego „Warszawa”.

W latach 20. XX w. dowodził 20 Dywizją Piechoty i pracował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego jako zastępca lub pełniący obowiązki szefa. Został też na dwa lata komendantem Wyższej Szkoły Wojennej.

Zdjęcie
Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
1919 – 1930. Generał brygady Edmund Kessler. Fotografia portretowa zamieszczona w prasie w związku ze śmiercią generała 8 maja 1930 roku.

  Roman<br>Abraham
  Roman<br>Abraham
  Władysław<br>Anders
  Władysław<br>Anders
  Mikołaj<br>Bołtuć
  Mikołaj<br>Bołtuć
  Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
  Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
  Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
  Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
  Józef<br>Dowbor-Muśnicki
  Józef<br>Dowbor-Muśnicki
  Józef<br>Haller
  Józef<br>Haller
  Stanisław<br>Haller
  Stanisław<br>Haller
  Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
  Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
  Edmund<br>Kessler
  Edmund<br>Kessler
  Franciszek<br>Kleeberg
  Franciszek<br>Kleeberg
  Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
  Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
  Tadeusz<br>Kutrzeba
  Tadeusz<br>Kutrzeba
  Mieczysław<br>Linde
  Mieczysław<br>Linde
  Aleksander<br>Litwinowicz
  Aleksander<br>Litwinowicz
  Józef<br>Olszyna-Wilczyński
  Józef<br>Olszyna-Wilczyński
  Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
  Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
  Ryszard<br>Paszko
  Ryszard<br>Paszko
  Józef<br>Piłsudski
  Józef<br>Piłsudski
  Tadeusz<br>Rozwadowski
  Tadeusz<br>Rozwadowski
  Stanisław<br>Rouppert
  Stanisław<br>Rouppert
  Juliusz<br>Rómmel
  Juliusz<br>Rómmel
  Władysław<br>Sikorski
  Władysław<br>Sikorski
  Leonard<br>Skierski
  Leonard<br>Skierski
  Felicjan<br>Sławoj Składkowski
  Felicjan<br>Sławoj Składkowski
  Wiktor<br>Thommée
  Wiktor<br>Thommée
  Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
  Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
  Józef<br>Unrug
  Józef<br>Unrug
  Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
  Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
  Włodzimierz<br>Zagórski
  Włodzimierz<br>Zagórski
  Lucjan<br>Żeligowski
  Lucjan<br>Żeligowski