Tadeusz Kutrzeba

Odznaczenia

 • Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari (pośmiertnie, w 1982, władze PRL)

 • Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari (1947, władze RP na Obczyźnie)

 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Złoty Wawrzyn Akademicki

 • Krzyż Zasługi Wojskowej z Mieczami (Austro-Węgry)

 • Brązowy Medal za Służbę (Austro-Węgry)

 • Srebrny Medal za Służbę (Austro-Węgry)

 • Krzyż Żelazny II klasy (Prusy)

 • Order Korony III klasy (Belgia)

 • Krzyż Wolności I kategorii II klasy (Estonia)

 • Order Krzyża Orła II klasy (Estonia)

 • Order Lwa Białego II i III klasy (Czechosłowacja)

 • Order Legii Honorowej II, III, IV i V klasy (Francja)

 • Order Pogromcy Niedźwiedzia III klasy (Łotwa)

 • Order Gwiazdy III klasy (Rumunia)

 • Order Korony I i II klasy (Rumunia)

 • Order Świętego Sawy III klasy (Jugosławia)

 • Order Białej Róży II klasy (Finlandia)

 • Medal 10 Rocznicy Wojny Niepodległościowej (Łotwa)

Cytaty:

„Gen. Kutrzeba imponował nam piękną postawą żołnierską, błyskotliwą inteligencją, rzetelną wiedzą i wielkim doświadczeniem sztabowym. Był bez wątpienia jako Komendant Szkoły najbardziej na swoim miejscu. Generał Kutrzeba brał żywy i czynny udział w naszych zajęciach szkolnych. Bywał z reguły obecny na wszystkich ważniejszych omówieniach ćwiczeń, na wszystkich grach wojennych i podróżach taktycznych.”

Generał Jerzy Kirchmayer

„Generał Kutrzeba należy do generałów wyjątkowo dużo pracujących nad sobą i studiujących. Generał Kutrzeba nadaje się na wszystkie stanowiska w wojsku.”

General Tadeusz Pisko

Tadeusz Kutrzeba

ur. 15.04.1886 r. w Krakowie – zm. 08.01.1947 r. w Londynie

Uczył się w Wojskowej Szkole Realnej w Fischau i szkole w Hranicach na Morawach, a maturę zdał w Państwowym Gimnazjum Realnym w Wiedniu.

Studiował na Wydziale Inżynieryjnym w Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling pod Wiedniem. W późniejszym okresie w Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu ukończył wyższy kurs inżynierii.

Służbę rozpoczął w 1906 r. w 9 Batalionie Saperów w Krakowie, a potem skierowano go do Sarajewa, gdzie był świadkiem zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Podczas I wojny światowej walczył na froncie serbskim, rosyjskim, włoskim i rumuńskim. Po rozpadzie Austro-Wegier wstąpił do Wojska Polskiego i przez cały okres walk o niepodległość pracował jako sztabowiec na wielu frontach.

Wziął udział w wyprawie na Kijów, Bitwie Warszawskiej i walkach pod Białymstokiem. W XX-leciu międzywojennym pracował w Szkole Sztabu Generalnego i Wyższej Szkole Wojennej, a także pełnił wiele istotnych funkcji organizacyjnych i sztabowych, przyczyniając się m. in. do utworzenia Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych.

W czasie II wojny światowej był dowódcą Armii „Poznań”, a jego śmiałe propozycje prowadzenia kampanii wrześniowej zostały zignorowane. Wojnę spędził w: Oflagu IV A Hohnstein, Oflagu IV B Königstein i Oflagu VII A Murnau. Po wojnie, w Londynie, został szefem Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1925. Pułkownik Tadeusz Kutrzeba.
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1937. Polska Akademia Literatury – odczyt generała Tadeusza Kutrzeby o nowoczesnej obronie granic Polski.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1925. Pułkownik Tadeusz Kutrzeba. 
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Rewia wojskowa na Polu Mokotowskim w Warszawie z okazji święta 3 Maja. Generalicja podczas defilady. Widoczni od prawej: inspektor armii generał Stanisław Burhardt-Bukacki, inspektor armii komendant Wyższej Szkoły Wojennej generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca 2 Dywizji Kawalerii generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, generał do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych Stanisław Kwaśniewski, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirał Jerzy Świrski, dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego generał Józef Olszyna-Wilczyński, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego i inspektor służby zdrowia generał Jan Kołłątaj-Srzednicki, komendant główny Policji Państwowej generał Kordian Józef Zamorski, generał Stanisław Bułak-Bałachowicz, szef Departamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych generał Leopold Cehak.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1934. Promocja podchorążych w Oficerskiej Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie. Generał brygady Tadeusz Kutrzeba wręcza szablę honorową prymusowi Szkoły, podporucznikowi saperów Czesławowi Pawłowskiemu. 

Publikacje (wybór):
1. „„Bitwa nad Niemnem (wrzesień-październik 1920)” (Warszawa 1926);
2. „Wyprawa kijowska 1920 roku” (Warszawa 1927);
3. „Studium nad możliwościami wojennymi Niemiec i Polski z 1936 r.”
4. „Wojna bez walnej bitwy”;
5. „Bitwa nad Bzurą (9-22 września 1939 r.). Przyczynek do historii kampanii polsko-niemieckiej w obszarze: Poznań-Warszawa we wrześniu 1939 r.” (Warszawa 1958).

Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski