Ludwik Kmicic-Skrzyński

Odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari (Rząd RP na Obczyźnie)

 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Krzyż Walecznych (wielokrotnie)

 • Medal Niepodległości

 • Odznaka za Rany i Kontuzje

 • Odznaka Pamiątkowa „Pierwszej Kadrowej”

 • Odznaka „Za wierną służbę”

 • Odznaka Oficerów Dyplomowanych

 • Krzyż Oficerski Orderu Gwiazdy Rumunii (Rumunia)

Cytaty:

„Bardzo dobry, bardzo energiczny oficer Sztabu Generalnego. Kawalerzysta o dużym
temperamencie i ambicji pracy. Nadaje się na samodzielne stanowisko w zakresie taktycznym i
operacyjnym.”

Generał dywizji Józef Rybak


„Bardzo inteligentny i czynny oficer jazdy z dużą inicjatywą i talentem taktycznym. Choć jeszcze
mało doświadczony.”

Generał Tadeusz Rozwadowski

Ludwik Kmicic-Skrzyński

ur. 26.08.1893 r. w Odessie – zm. 14.02.1972 r. w Manchesterze

Uczył się w gimnazjum w Tyflisie w Gruzji. Studiował najpierw w Nancy, we Francji, na wydziale chemicznym politechniki, a później na Politechnice w Liège w Belgii.

We Francji w 1912 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego. W 1914 r. po powrocie do Polski zaciągnął się do Legionów Polskich. Dowodził w nich kilkoma oddziałami oraz wykładał „fortyfikację” na kawaleryjskim kursie podoficerskim. W 1917 r. po kryzysie przysięgowym internowano go w obozie w Beniaminowie. W 1918 r. Został przyjęty do Wojska Polskiego i jako zastępca dowódcy 1 pułku szwoleżerów wziął udział w zdobyciu Wilna i wyprawie kijowskiej. Dowodząc 16 pułkiem Ułanów Wielkopolskich walczył w bitwie warszawskiej, w walkach na Suwalszczyźnie, w operacji nad Niemnem.

W XX-leciu międzywojennym dowodził 11 pułkiem Ułanów Legionowych w Ciechanowie, 5 Brygadą KOP, Brygadą Kawalerii Białystok, przemianowaną potem na Podlaską Brygadę Kawalerii. Wziął z nią udział w II wojnie światowej w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, a potem Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, walcząc w bitwie pod Kockiem.

Dostał się do niewoli niemieckiej i przetrzymywano go w Opawie, Oflagu II B Arnswalde i Oflagu II D Gross-Born. Po uwolnieniu udał się do Włoch i wstąpił do 2 Korpusu Polskiego.

Przeniósł się do Anglii, gdzie utrzymywał się z pracy fizycznej jako robotnik, a później urzędnik. Był aktywnym działaczem w środowisku kawaleryjskim. Brał udział w publicznych dysputach o historii kawalerii z okresu II Rzeczypospolitej.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1914. Patrol strzelecki. Na schodach stoją: Ludwik Kmicic-Skrzyński (z lewej), Władysław Belina-Prażmowski (z prawej). Niżej od lewej stoją: Zygmunt Bończa-Karwacki, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Janusz Głuchowski, Antoni Jabłoński; leży Stefan Hanka-Kulesza.
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1924. Pobyt Józefa Piłsudskiego w Goszycach pod Krakowem na zjeździe "beliniaków" w dziesięciolecie wymarszu. Widoczni: w górnym rzędzie od lewej: major Kazimierz Stamirowski (5), podpułkownik Ludwik Kmicic-Skrzyński, pułkownik Janusz Głuchowski (3), pułkownik StanisławGrzmot – Skotnicki (2), pułkownik Władysław Belina – Prażmowski (1). W środkowym rzędzie od lewej: Leon Kozłowski, Edward Dzik – Kleszczyński, porucznik Michał Galiński, Wanda Szczepanowska, Stefania Krasowska – Flekówna, Zofia Zawiszanka, Wanda Marokini, porucznik Jerzy Jabłonowski. W pierwszym rzędzie od lewej: pułkownik Bolesław Wieniawa Długoszowski (4), Anna Kuhn, Maria Gargonówna, Józef Piłsudski, Klara Schrenzel, Alicja Wentkowska – Krzyżanowska. Na ziemi Janina Lenartówna, Anna Gąsiorowska.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1939. Zjazd legionistów w Krakowie. Defilada. Wśród defilujących widoczni m.in.: wiceminister spraw wojskowych generał Janusz Głuchowski (pierwszy z lewej), dowódca Podlaskiej Brygady Kawalerii, generał Ludwik Kmicic-Skrzyński (w środku), dowódca Kresowej Brygady Kawalerii, pułkownik Stefan Hanka-Kulesza (pierwszy z prawej). Na trybunie stoi Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, marszałek Edward Rydz-Śmigły.
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski