Mieczysław Boruta-Spiechowicz

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polsk

 • Krzyż Niepodległości z Mieczami

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Walecznych (kilkukrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 

 • Odznaka za Rany i Kontuzje

 • Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych

 • Medal „Pro Fide et Patria”

 • Odznaka Pamiątkowa IV Odcinka „Obrony Lwowa”

 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia

 • Srebrny Medal Waleczności I klasy (Austro-Węgry)

 • Srebrny Krzyż Zasługi Wojskowej (Austro-Węgry)

 • Brązowy Krzyż Zasługi Wojskowej (Austro-Węgry)

 • Medal Zasługi Wojskowej (Austro-Węgry)

 • Krzyż Kawalerski Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Medal Zwycięstwa

Cytaty:

„Wstał i serdecznie się zapytał, czy biorę odpowiedzialność za te rozkazy. Urażony odpowiedziałem, że <<inaczej rozkazów tych bym nie wydał>>. Ale generał prędko mnie udobruchał. Przez krótki okres czasu, przez który dywizja mu podlegała, akcentował do końca wiarę i zaufanie do nas i mimo bardzo trudnych sytuacji jeszcze kilkakrotnie odnajdywał mnie w akcji, by przez kontakt osobisty zrobić, co tylko w tej desperackiej sytuacji zrobić można było. Bardzo ten stosunek do mojej brygady ceniłem sobie. Takie osobiste kontakty wiele ułatwiają na wojnie.”

Generał Stanisław Maczek

„Oficer o dużym zasobie woli o charakterze wojskowego. Posiada duże doświadczenie bojowe. Realnie pojmuje zagadnienia wojskowe. Pracuje lojalnie w myśl koncepcji dowódcy. Jest pracowity i bardzo obowiązkowy, jako dowódca rozporządza wolą i bojowym temperamentem; daje duże gwarancje.”

Marszałek Edward Rydz-Śmigły

Mieczysław Ludwik Boruta-Spiechowicz, ps. „Kopa”, „Morawski”

ur. 20.02.1894 r. w Rzeszowie – zm. 13.10.1985 r. w Zakopanem

Uczył się w państwowej szkole rosyjskiej, szkole Jadwigi Cichińskiej i Gimnazjum Realno-Filozoficznym im. Michała Kreczmara w Warszawie. Studiował w Akademii Handlowej w Antwerpii.

Od wczesnej młodości działał w ruchu skautowskim. Członek Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich. Od 1914 r. Służył w Legionach Polskich, awansując w nich do stopnia porucznika. W 1918 r. walczył w 2 Korpusie Polskim w Rosji, po ucieczce z niewoli niemieckiej, do której dostał się po bitwie pod Kaniowem, rozpoczął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Ukrainy. Już jako żołnierz Wojska Polskiego wziął udział w obronie Lwowa, jako dowódca 2 Grupy Operacyjnej i Pułku Strzelców Lwowskich.

Po miesiącach służby w Armii Polskiej we Francji trafił na wschód, na front walki z bolszewikami. W XX-leciu międzywojennym pracował m. in. jako szef sztabu 8 Dywizji Piechoty oraz w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych jako I oficer Sztabu Inspektora Armii generała Edwarda Rydza-Śmigłego, a potem generała Gustawa Orlicz-Dreszera, a także dowodził 32 pułkiem piechoty w Modlinie, 71 pułkiem piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, piechotą 20 Dywizji Piechoty w Baranowiczach, 22 Dywizją Piechoty Górskiej w Przemyślu i Grupą Operacyjną „Bielsko”, z którą przeszedł szlak bojowy kampanii wrześniowej, walcząc pod Pszczyną, nad Dunajcem i Sanem oraz pod Tomaszowem Lubelskim.

Po rozbiciu jego oddziałów znalazł się we Lwowie, gdzie włączył się w konspirację. Podczas próby przekraczania granicy został aresztowany przez NKWD. Więziono go w Stanisławowie i Moskwie.

Po układzie Sikorski-Majski dowodził 5 Wileńską Dywizją Piechoty, a od 1942 r. I Korpusem Pancerno-Motorowym w Szkocji. W 1945 r. wrócił do kraju. Po krótkim okresie w WP został na własną prośbę przeniesiony w stan spoczynku. Prowadził gospodarstwo rolne, pracował w administracji samorządowej i prowadził działalność kombatancką.

W latach 70. XX w. związał się z opozycją antykomunistyczną. Był sygnatariuszem listu protestacyjnego przeciwko wpisaniu do Konstytucji PRL zapisu o nienaruszalności więzi ze Związkiem Radzieckim. Współtworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W 1981 r. wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1937. Członkowie delegacji I Związku Legionistów Polskich podczas zwiedzania ośrodka lotniczego w Rzymie. Widoczni m.in.: pułkownik Kazimierz Janicki (drugi z prawej), generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski (pierwszy z lewej), generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz (drugi z lewej).
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1937. Uroczystość składania wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Rzymie. Widoczni od prawej: major Cezary Niewęgłowski, pułkownik Kazimierz Janicki, ambasador Polski we Włoszech Adam Wysocki, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz.
 3. Fot: Zbiory NAC. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji.
  1941 – 1943. Wyżsi dowódcy Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie od lewej: generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, dowódca Armii, generał Władysław Anders, generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz. W drugim rzędzie od lewej: generał Zygmunt Bohusz-Szyszko, pułkownik dyplomowany Leopold Okulicki.
 4. Fot: Zbiory NAC. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji.
  1941 – 1942. Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, dowódca 5 Dywizji Piechoty w ZSRR, dowódca 1 Korpusu Pancerno-Motorowego.

Publikacje (wybór):
1. „Wspomnienia dowódcy 11 kompanii 2 Pułku Piechoty Legionów” w „Przeglądzie Piechoty”,
nr 2/1937;
2. „Ujednostajnienie metody szkolenia podoficerów w oddziałach” w „Przeglądzie Piechoty”,
nr 11/1932.

Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski