Ryszard Paszko

Odznaczenia

  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Medal Niepodległości

  • Odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej

  • Odznaka Pamiątkowa Więźniów Ideowych z lat 1914-1921

Ryszard Paszko vel Paszke 

ur. 01.06.1878 r. w Stokach – zm. 1940 r. w Kalininie

Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie w Dorpacie. W czasie studiów przyjęty do organizacji Konwent Polonia, kontynuującej tradycje Filomatów i Filaretów. W 1900 r. został ordynowany na księdza.

W latach 1902-1903 był wikariuszem parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim, zaś w latach 1903-1915 – pastorem w parafii w Kole.

W 1915 r. został aresztowany i internowany przez Niemców za propagowanie polskiego patriotyzmu. Po uwolnieniu w 1916 r. został pastorem w Łomży.

W 1918 r. za propagowanie polskości władze gubernialne zwolniły go ze stanowiska pastora i zakazały pobytu w pięciu powiatach guberni warszawskiej. Wstąpił wtedy do powstającej armii polskiej, został również członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.

W 1919 r. został mianowany naczelnym kapelanem wyznania ewangelickiego i administratorem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, jedynego ewangelickiego kościoła garnizonowego. W 1922 r. został przemianowany na seniora z 1. Lokatą w duchowieństwie wojskowym wyznania ewangelicko-augsburskiego.

W 1929 r. przeniesiony w stan spoczynku. Po ataku Niemiec, mimo zwolnienia z obowiązku służby wojskowej, dołączył do grupy żołnierzy bez oficera i dowodził nimi do końca kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w Putywlu i Kozielsku, pod koniec 1939 r. przeniesiony do Moskwy, a później wraz z innymi oficerami zamordowany. Ofiara zbrodni katyńskiej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w 2007 r. ks. sen. Ryszard Paszko został pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.

  1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
    1930. Czwarte walne zgromadzenie delegatów Związku Młodych Pionierów RP w Warszawie. Widoczni m.in.: pisarz Wacław Sieroszewski (siedzi przy stole drugi z prawej), naczelny kapelan wojskowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce pułkownik Ryszard Paszko (siedzi przy stole trzeci z prawej).
  2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
    1930 – 1939. Pułkownik Ryszard Paszko, naczelny kapelan wojskowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski