Stanisław Rouppert

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Niepodległości

 • Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi (trzykrotnie)

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia

 • Odznaka Pamiątkowa „Pierwszej Kadrowej”

 • Order Estońskiego Czerwonego Krzyża I i II klasy (Estonia)

 • Order Krzyża Orła II klasy (Estonia)

 • Oficer Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Wojskowej (Hiszpania)

 • Złoty Medal Czerwonego Krzyża (Hiszpania)

 • Wielki Oficer Orderu Leopolda (Belgia)

 • Wielki Oficer Orderu Oranje-Nassau (Holandia)

 • Wielki Oficer Orderu Korony (Rumunia)

 • Złoty Krzyż Zasługi Sanitarnej (Rumunia)

 • Odznaka honorowa Stowarzyszenia Meksykańskich Lekarzy Wojskowych (Meksyk)

Stanisław Rouppert, ps. „Teodor”

ur. 15.04.1887 r. w Warszawie – zm. 13.08.1945 r. w Edynburgu

Do 1905 r. uczył się i studiował w Warszawie. Został relegowany z uczelni za udział w strajku szkolnym. Przeniósł się do Krakowa, gdzie działał w ZWZ i Związku Strzeleckim.

W 1914 r. uczestniczył w kursie oficerskim w Oleandrach pod Krakowem. Od 1914 r. był lekarzem naczelnym I Brygady Legionów Polskich oraz lekarzem 1 Pułku Piechoty na froncie.

Odmówił przysięgi cesarzowi Niemiec, za co był internowany. Po odzyskaniu niepodległości działał w służbie zdrowia Wojska Polskiego. W latach 1924-1926 wykładał w Wojskowej Szkole Sanitarnej w Warszawie.

W 1926 r. Mianowany został szefem Departamentu VIII Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Funkcję tę sprawował do 1939 r. W latach 1929-1932 był prezesem Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa.

Podczas śmiertelnej choroby marszałka Józefa Piłsudskiego był kierownikiem jego stałej komisji lekarskiej.

Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie działał do kapitulacji Francji. W 1940 r. przebywał w Stacji Zbornej Oficerów Rothesay, jednostki wojskowej Polskich Sił Zbrojnych w Szkocji. W 1942 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

Zmarł w 1945 r., zaś jego prochy przeniesiono do Warszawy niedługo przed obaleniem komunizmu w Polsce.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1929. Skład delegacji polskiej na V Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej w Londynie. Widoczni m.in.: generał Stefan Hubicki (1), żona generała Stanisława Roupperta (2), generał Stanisław Rouppert (3), pułkownik Krupiński (4), żona pułkownika Zaklińskiego (5), pułkownik Czempiński (6), pułkownik Pracki (7), pułkownik Franciszek Fronczak (8), pułkownik Zakliński (9), kapitan Cemach (10), pułkownik Adam Maciąg (drugi z lewej w trzecim rzędzie), major Feliks Jaworski (12), major Jachelson (13), kapitan Gula (14).
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1938. Promocja podchorążych w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Generał Stanisław Rouppert dokonuje promocji prymusa szkoły podchorążego Szczucińskiego.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Wręczanie dyplomów uczestnikom kursu w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Generał Stanisław Rouppert wręcza dyplom podchorążemu Świetlikowi.
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1927. Stanisław Rouppert, generał brygady WP, szef Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
  1936. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego w szpitalu Ewangelickim w Warszawie w 200. rocznicę założenia szpitala. Widoczni m.in.: biskup Juliusz Bursche, minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (stoi na prawo od generała Aleksandra Litwinowicza), generał Aleksander Litwinowicz (stoi w środku), prezydent Warszawy Stefan Starzyński (stoi na lewo od generała Litwinowicza), generał Stanisław Rouppert (stoi z lewej), wicekomisarz Rządu na miasto stołeczne Warszawę Kazimierz Jurgielewicz (stoi na prawo za generałem Rouppertem), minister komunikacji Juliusz Ulrych (stoi na prawo od biskupa Juliusza Bursche).
Roman<br>Abraham
Roman
Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław
Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj
Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław
Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek
Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef
Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef
Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław
Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz
de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund
Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek
Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik
Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz
Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław
Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander
Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef
Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw
Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard
Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef
Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz
Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław
Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz
Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław
Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard
Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan
Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor
Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał
Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef
Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław
Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz
Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan
Żeligowski
Wielkość tekstu
Kontrast