Józef Piłsudski

Odznaczenia

 • Order Orła Białego

 • Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

 • Krzyż Niepodległości z Mieczami

 • Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski

 • Krzyż Walecznych (kilkukrotnie)

 • Złoty Krzyż Zasługi (kilkukrotnie)

 • Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej

 • Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi

 • Znak Oficerski „Parasol”

 • Krzyż za Obronę Śląska Cieszyńskiego I klasy

 • Gwiazda Wytrwałości

 • Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej (Francja)

 • Order Korony Żelaznej III klasy (Austro-Węgry)

 • Order Pogromcy Niedźwiedzia I klasy (Łotwa)

 • Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia)

 • Krzyż Wolności I kategorii I klasy (Estonia)

 • Order Michała Walecznego III, II i I klasy (Rumunia)

 • Krzyż Wojenny Czechosłowacki (1914–1918) (Czechosłowacja)

 • Wielka Wstęga Orderu Zasługi Wojskowej (Hiszpania)

 • Krzyż Wolności III kategorii I klasy (Estonia)

 • Medal Wojskowy (Francja)

 • Wielka Wstęga Orderu Białej Róży Finlandii I klasy (Finlandia)

 • Wielka Wstęga i Łańcuch Orderu Świętego Aleksandra z Mieczami (Bułgaria)

 • Order Błękitnego Płaszcza (Afganistan)

 • Wielka Wstęga Orderu Słońca (Afganistan)

 • Wielka Wstęga Kwiatów Paulowni Orderu Wschodzącego Słońca (Japonia)

 • Wielka Wstęga Orderu Karola I (Rumunia)

 • Order Krzyża Orła z Mieczami I klasy (Estonia)

 • Order Krzyża Białego Związku Obrony („Kaitseliidu Valgerist”) (Estonia)

 • Krzyż Wielki Orderu Wojskowego Wieży i Miecza (Portugalia)

 • Krzyż Wielki Orderu Krzyża Południa (Brazylia)

 • Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy Jerzego Czarnego (Jugosławia)

 • Krzyż Wielki Orderu Sabaudzkiego Wojskowego (Włochy)

 • Wielka Wstęga Orderu Świętych Maurycego i Łazarza I klasy (Włochy)

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej

Cytaty:

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.”

Prezydent Ignacy Mościcki

„Zmieniały się okoliczności, koniunktura, zmieniał instrumenty swojego działania, ale program polityczny miał wciąż ten sam, cel ten sam. Zmieniał sojuszników: rewolucjonistów rosyjskich, socjalistów międzynarodowych, próbował uzyskać sojusznika nawet w sztabie japońskim, sztabie austriackim, sztabie niemieckim, ale cel pozostawał wciąż ten sam: niepodległość Polski.”

Stanisław Cat Mackiewicz

Józef Klemens Piłsudski 

ur. 05.12.1867 r. w Zułowie – zm. 12.05.1935 r. w Warszawie

Pseudonimy i przydomki: Wiktor, Mieczysław, Komendant, Marszałek, Dziadek, Ziuk.

Uczył się w I Gimnazjum w Wilnie. Studiował medycynę na Uniwersytecie Charkowskim i wtedy zaczął działać w konspiracji.

W procesie związanym z działaniami organizacji Narodnaja Wola został skazany na pięcioletnie zesłanie, które odbył w Irkucku, Kireńsku i wsi Turka.

Po powrocie stał się czynnym działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej.

Pracując latami na rzecz Polski w kraju i za granicą, tworząc Związek Walki Czynnej i formując Legiony Polskie stał się jednym z ojców i twórców odzyskania niepodległości.

Został Naczelnikiem Państwa i Marszałkiem Polski. Zwierzchnikiem całego polskiego wojska.

 1. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji.
  1932. Marszałek Józef Piłsudski (z lewej) w towarzystwie kapitana Mieczysława Lepeckiego opuszcza samochodem Zamek Królewski.
 2. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji.
  1914. Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów.
 3. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji.
  1933. Święto Kawalerii w Krakowie z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski na trybunie honorowej. Obok niego pułkownik Witold Wartha.  
 4. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji.
  1931. Brat króla Rumunii książę Mikołaj (z lewej) i Marszałek Polski Józef Piłsudski podczas spotkania w Belwederze.
 5. Fot: Zbiory NAC. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji.
  1928. Józef Piłsudski, marszałek Polski.
 6. Fot: Zbiory NAC. Instytut Józefa Piłsudskiego.
  1925. Uroczystości imieninowe marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Józef Piłsudski (pierwszy plan, z uniesioną prawą ręką) idzie w towarzystwie m.in.: rotmistrza Kazimierza Jurgielewicza (na lewo za marszałkiem), porucznika Michała Galińskiego (na prawo za marszałkiem), generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego (za rotmistrzem Jurgielewiczem) i pułkownika Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (za porucznikiem Galińskim), po dokonaniu przeglądu oddziałów „Strzelca”.

Publikacje (wybór):

Dorobek pisarski został opracowany i wydany przez Instytut Józefa Piłsudskiego. Składają się na niego książki i inne rodzaje tekstów.

Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski