Mikołaj Bołtuć

Odznaczenia

 • Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych (kilkukrotnie)
 • Złoty Krzyż Zasługi (kilkukrotnie)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 „Polska Swemu Obrońcy”
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
 • Médialle Interallié
 • Krzyż Komandorski Orderu Korony Rumunii (Rumunia)
 • Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych
 • Państwowa Odznaka Sportowa
 • Odznaka Strzelecka

Cytaty:

„Z dumą należy wspomnieć o doskonałym dowodzeniu grupą operacyjną przez generała Bołtucia, na prawym brzegu dolnej Wisły na wschód od Grudziądza. Gdy jedna z podwładnych mu dywizji piechoty nie wytrzymała nacisku nieprzyjaciela i zaczęła „odpływać” udaje się on osobiście na miejsce załamania wojsk, zwalnia dowódcę dywizji i sam wprowadza ład. Następnie z niespożytą energią ingeruje znów osobiście w drugiej dywizji i nakazuje przeciwuderzenie. Potem, prowadząc w ten sam, właściwy mu sposób na grupę operacyjną, manewruje, wycofuje się, znów przeciwnaciera aż wyprowadza swą grupę operacyjną w dobrym stanie do rejonu Torunia, a potem, w myśl otrzymanych rozkazów, obu brzegami Wisły do Włocławka. Charakterystyką działania tego doskonałego dowódcy jest, że znajduje się on zawsze na miejscu najbardziej zagrożonym. W ofensywie znad Bzury jego dwie dywizje brały skuteczny udział w natarciu na Głowno i Łowicz.”

Generał Franciszek Adam Arciszewski

„Od 19 września zaczyna się przepływ naszych wojsk z zachodu. Na ogół przebijają się one z Puszczy Kampinoskiej wprost na przedmieścia stolicy, przy czym staczają, nieomal na naszych oczach, zażarte boje z Niemcami. PRzybywa gen. Kutrzeba ze swoim sztabem i dziwi się, żeśmy jeszcze nie złożyli broni! Giną generałowie Bołtuć i Wład, a jeszcze nad Bzurą dzielny Skotnicki. Na czele swych pułków giną ppłk Mikke oraz mój długoletni zastępca, płk Królicki na czele 7 psk. Zaiste naszym wojskom nie brakowało męstwa, ale nie posiadały one nowoczesnego sprzętu.”

Pułkownik dyplomowany Aleksander Pragłowski

Mikołaj Bołtuć

ur. 20.12.1893 r. w Sankt Petersburgu – zm. 22.09.1939 r. pod Łomiankami

Ukończył gimnazjum w Petersburgu, Korpus Kadetów w Omsku (1911) i Pawłowską Szkołę Kadetów w Petersburgu (1913).

Podczas I wojny światowej służył w wojsku rosyjskim na różnych stanowiskach. Po rewolucji w 1917 r. przeszedł do 3 Korpusu Polskiego, a potem, w 1918 r., do 4 Dywizji Strzelców Polskich. Jako oficer, a potem dowódca 31 pułku Strzelców Kaniowskich wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, broniąc Zamościa przed armią konną Budionnego, a potem zdobywając Wyszków.

W XX-leciu międzywojennym pracował w Biurze Ścisłej Rady Wojennej i Gabinecie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Potem wyznaczano go kolejno na dowódcę 6 Półbrygady Ochrony Pogranicza, Brygady KOP „Grodno”, piechoty dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty w Wilnie i 4 Dywizji Piechoty w Toruniu, a tuż przed wybuchem II wojny światowej Grupy Operacyjnej „Wschód” w składzie Armii „Pomorze”.

Po wybuchu II wojny światowej miała ona osłaniać przejawy polskiej demonstracji siły w wypadku, gdyby Niemcy rozpoczęli działania w celu opanowania wolnego miasta Gdańska. Potem, już w czasie kampanii wrześniowej wkroczył z Grupą Operacyjną „Wschód” na teren Prus Wschodnich, a potem wycofał się w rejon bitwy nad Bzurą.

Po zajęciu Łowicza ruszył w kierunku Warszawy i w czasie bitwy pod Łomiankami, prowadząc żołnierzy osobiście do ataku na bagnety, poległ od ognia niemieckich snajperów.

Zdjęcie WIkipedia

Roman<br>Abraham
Roman<br>Abraham
Władysław<br>Anders
Władysław<br>Anders
Mikołaj<br>Bołtuć
Mikołaj<br>Bołtuć
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Mieczysław<br>Boruta-Spiechowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Franciszek<br>Dindorf-Ankowicz
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Dowbor-Muśnicki
Józef<br>Haller
Józef<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Stanisław<br>Haller
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Eugeniusz<br>de Henning-Michaelis
Edmund<br>Kessler
Edmund<br>Kessler
Franciszek<br>Kleeberg
Franciszek<br>Kleeberg
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Ludwik<br>Kmicic-Skrzyński
Tadeusz<br>Kutrzeba
Tadeusz<br>Kutrzeba
Mieczysław<br>Linde
Mieczysław<br>Linde
Aleksander<br>Litwinowicz
Aleksander<br>Litwinowicz
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Józef<br>Olszyna-Wilczyński
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Gustaw<br>Orlicz-Dreszer
Ryszard<br>Paszko
Ryszard<br>Paszko
Józef<br>Piłsudski
Józef<br>Piłsudski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Tadeusz<br>Rozwadowski
Stanisław<br>Rouppert
Stanisław<br>Rouppert
Juliusz<br>Rómmel
Juliusz<br>Rómmel
Władysław<br>Sikorski
Władysław<br>Sikorski
Leonard<br>Skierski
Leonard<br>Skierski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Felicjan<br>Sławoj Składkowski
Wiktor<br>Thommée
Wiktor<br>Thommée
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Michał<br>Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Józef<br>Unrug
Józef<br>Unrug
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Bolesław<br>Wieniawa-Długoszowski
Włodzimierz<br>Zagórski
Włodzimierz<br>Zagórski
Lucjan<br>Żeligowski
Lucjan<br>Żeligowski